Aleks Curać Šarić

"Njegov brat je smiješniji."

Mama, promaja.com

"Mama je u pravu."

Tata, propuh.com